UNICEF Business Buddy

NT Mobiel, vooroplopend op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, toont aan hoe bedrijven een krachtige motor voor positieve verandering kunnen zijn. Via hun actieve rol in het UNICEF Business Buddie-programma levert NT Mobiel een aanzienlijke bijdrage aan het impactvolle Project Plastic Bouwstenen in Ivoorkust, wat getuigt van hun toewijding aan zowel duurzaamheid als gemeenschapsontwikkeling.

UNICEF Business Buddie Programma: een partnerschap voor verandering

Het UNICEF Business Buddie-programma is een cruciaal initiatief dat bedrijven van alle groottes de kans biedt om duurzaam bij te dragen aan de ondersteuning van kinderrechten wereldwijd. Dit programma stelt bedrijven in staat om jaarlijkse of eenmalige donaties te doen, waarbij hun bedrijfsdoelen worden afgestemd op cruciale wereldwijde humanitaire inspanningen. Het vertegenwoordigt een partnerschap dat financiële hulp overstijgt, en bevordert een ethos van wereldwijd bedrijfsburgerschap.

Project Plastic Bouwstenen: een baken van hoop

Dit transformatieve project in Ivoorkust pakt de dubbele uitdagingen van milieuvervuiling en onderwijstekorten aan. Opmerkelijke prestaties zijn onder andere:

  • 528 Klaslokalen Gebouwd: Biedt een stimulerende leeromgeving voor kinderen.
  • 3.100 Ton Plastic Gerecycled: Zet milieubelastend afval om in nuttige hulpbronnen en vermindert zo aanzienlijk de vervuiling.
  • 25.000 Kinderen Krijgen Onderwijs: Vergemakkelijkt toegang tot onderwijs, een cruciale stap in het doorbreken van de armoedecyclus.

NT Mobiel’s voortrekkersrol

De financiële steun van NT Mobiel voor Project Plastic Bouwstenen toont hun diepgaande toewijding aan het creëren van een duurzame en rechtvaardige toekomst. Dit initiatief sluit perfect aan bij de waarden van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en gemeenschapsondersteuning, en laat zien hoe bedrijfsacties kunnen leiden tot significante wereldwijde voordelen.

Naim Farhoed over duurzaamheid en bedrijfsvoering

Naim Farhoed, de contactpersoon voor het UNICEF Business Buddie Programma bij NT Mobiel, benadrukt de aanpak van het bedrijf: "Zaken doen en geld verdienen is goed voor de winst, maar we mogen de Mens en de Planeet kanten van duurzaamheid niet vergeten." Deze uitspraak vat de filosofie van NT Mobiel samen: economisch succes in balans brengen met sociale en milieuverantwoordelijkheid.

Aanhoudende toewijding aan wereldwelzijn

NT Mobiel blijft vasthoudend in haar toewijding aan het UNICEF Business Buddies-programma en blijft haar steun geven aan initiatieven die langdurige voordelen bieden voor gemeenschappen over de hele wereld. Deze aanhoudende toewijding onderstreept de rol van het bedrijf als een verantwoordelijke zakelijke burger.

Een oproep tot samenwerking

NT Mobiel nodigt andere bedrijven uit om deel te nemen aan het UNICEF Business Buddies-programma, waarbij zij pleiten voor een gezamenlijke aanpak van mondiale uitdagingen. Deze oproep tot actie is een aanzet tot collectieve inspanningen voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken wereldwijd.

NT Mobiel's betrokkenheid bij UNICEF's Project Plastic Bouwstenen in Ivoorkust via het Business Buddie-programma is een bewijs van de impactvolle rol die bedrijven kunnen spelen bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen. Hun inzet gaat verder dan financiële bijdragen; het vertegenwoordigt een holistische benadering van zakendoen die winst, mensen en planeet gelijkwaardig waardeert.

UNICEF PROJECT PLASTIC BRICKS IN IVOORKUST